Iniciativa

“Els camins, un ric patrimoni a preservar”
Camins Vius comença al 2001 de la mà de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, DEPANA, com un projecte per recuperar i senyalitzar els camins rurals històrics dins l’àrea d’influència del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. També va estar recolzat per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge (OAPN), a través del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i pel Patronat del Parc Nacional i els 4 Consells Comarcals. L’objectiu del projecte éra la rehabilitació, per al trànsit no motoritzat, d’un seguit de camins de gran significació històrica, bona part d’ells amb un origen més que mil·lenari i la resta presents des de l’època medieval.

Camins rurals

Posar els camins rurals tradicionals al servei d’una experiència senderística de qualitat.

Senderisme

Posar el senderisme al servei de la preservació i la rehabilitació dels camins rurals tradicionals.

Desenvolupament local

Contribuir al desenvolupament local a través de formes de turisme no motoritzat i sostenible.

“Podràs menjar, podràs vestir-te, podràs sobreviure, però generant el mínim impacte. Minimitzar el consum hauria de ser una obligació!”

Antoni Plans

Paraules recollides per la revista Portarro del Parc que representen molt bé el rerefons que tenia i té el projecte de Camins Vius. L’Antoni va ser un dels molts impulsadors que van fer possible el projecte; amb experiència amb el medi ambient en temes d’avaluacions ecològiques, d’anàlisi de cicles de vida i de balanços ecològics on valorar com un producte té més o menys impacte a la cadena de producció. Coneixença imprescindible per a elaborar la transformació del territori i rehabilitar els seus camins per la creació de Camins Vius.

I com a resultat?

Més de 200 quilòmetres de camins rehabilitats vinculats de manera harmònica amb el territori i amb la seva gent.
p
Actualment és Camins, companyia de senderisme de la Vall d’Aran, qui s’ocupa de la gestió de Camins Vius.